AVG Privacy protocol

De Tennisclub Alkmaar  vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar leden om te gaan. Om die reden heeft de TCA deze privacy statement op de website geplaatst.

 

Omdat u als lid van de vereniging persoonsgegevens aan ons doorgeeft, heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de vereniging toestemming gegeven gegevens over u vast te leggen.

 

Hoe gaat de TCA met persoonsgegevens om?

  • De TCA behandelt persoonlijke gegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de TCA zich houdt aan de eisen van de AVG.
  • De TCA heeft een AVG-verklaring ingediend bij de Stichting AVG voor Verenigingen.
  • De TCA heeft een verwerkingsregister opgesteld met als uitgangspunt: Vastleggen wat je doet en doen wat je hebt vastgelegd.
  • De TCA verwerkt de persoonsgegevens van leden van de vereniging in de ledenadministratie ten behoeve van registratie en facturering van de contributie.
    Omdat de Tennisclub Alkmaar is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) worden de persoonsgegevens ook aan de KNLTB verstrekt.
  • De TCA verplicht zich nooit gegevens te verstrekken aan derden. Functionarissen van de TCA voor wie het noodzakelijk is toegang te hebben tot de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring afgegeven.
  • Periodiek worden de gegevens meegestuurd met diverse vormen van facturatie van de contributie. Daarmee is er inzage van zijn/haar persoonsgegevens.