Baanreglement

Winter en zomer reglement smashcourt banen

Baanreglement. Afhangen verplicht.

Onderhoud van de banen (Sleepinstructie)

 • NIET spelen wanneer er sneeuw of hagel op de banen ligt en NIET tijdens opdooi  (deze ontstaat wanneer na het intreden van dooi de banen gaan verweken doordat het dooiwater niet weg kan zakken door de ondoorlatende bevroren ondergrond) Wel spelen kan schade aan de banen veroorzaken.
 • Het is niet toegestaan sneeuw of hagel van de banen te schuiven.
 • De banen mogen niet bespeeld worden wanneer zich na regen plasvorming heeft voorgedaan. Er moet gewacht geworden totdat de plassen zijn verdwenen.
 • Wanneer de banen onbespeelbaar zijn, kan de groundsman maatregelen treffen om te voorkomen dat leden toch de banen betreden.
 • Het is niet toegestaan op of nabij de banen te roken. Kunstgrasvezels smelten zeer snel.
 • Afval, zoals glas, blikjes, kopjes mogen niet op of nabij de banen slingeren.
 • Deponeer het afval in de daartoe bestemde afvalbakken.
 • Na het spelen zijn de spelers verplicht om de baan te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten.
 • Bij het verlaten van de banen dienen de tennisschoenen te worden uitgeklopt en geveegd op de daarvoor bestemde matten bij de toegangspoorten.


Toegang tot de banen

 • Toegang tot de banen hebben de leden van T.C. Alkmaar die in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapspas. Ook introducés van leden hebben toegang tot de banen indien de regels voor introducés zijn opgevolgd.
 • De smashcourt banen mogen alleen worden betreden  met tennisschoenen die geschikt zijn voor spelen op Tennis ProVision banen (met niet te grof profiel). De tennisschoenen dienen te zijn ontdaan van vuil (bijvoorbeeld gravel).


Reserveren van banen

 • Vrij spelen is mogelijk op banen die niet in gebruik zijn voor trainingen, competitietennis, recreatie of interne toernooien.
 • Gebruikers van de banen moeten zich houden aan de aanwijzingen van het bestuur of aan de door het bestuur aangestelde functionarissen.
 • Wanneer de aanwijzingen niet worden opgevolgd, volgt een waarschuwing en wordt de naam van de overtreder doorgegeven aan het bestuur die zich dan beraadt op passende maatregelen tegen de overtreder.
 • Recht om te spelen heeft men als alle spelers op een baan hun spelerspas hebben ingegeven in het elektronisch afhangbord.
 • Dubbelspel is verplicht, tenzij er geen wachtenden zijn.
 • De speeltijd bedraagt 45 minuten.
 • Men mag uitsluitend een baan reserveren, wanneer men zelf op het tennispark aanwezig is.
 • Wanneer een speelperiode nog niet verstreken is, is het niet toegestaan om te reserveren voor een andere speelperiode.
 • Het is niet toegestaan om te reserveren met andermans tennispas.
 • Wanneer de speelperiode verstreken is en zich geen andere spelers melden voor de baan, mag worden door gespeeld. De tijdklok op het afhangbord mag niet worden verzet, zodat duidelijk is dat men heeft kunnen doorspelen.
 • Jeugdleden tot en met 12 jaar mogen na 19.00 uur niet vrijspelen, tenzij er banen beschikbaar zijn die niet door senioren worden bespeeld; indien de jeugdleden hebben afgehangen en spelen mogen zij de speeltijd afmaken;
 • Introducés zijn toegestaan. Voor een introducé moet, voordat gespeeld gaat worden,- een gastenpas gehaald worden bij de bar. Kosten zijn 5 euro voor een dag dan wel een dagdeel.
 • Voor de goede orde: introductie is mogelijk tot 19.00 uur, met uitzondering van momenten als de banen volledig bezet zijn door activiteiten genoemd in de kalender. Bij de persoon achter de bar kan een en ander geregeld en betaald worden.
 • Spelen zonder gastenpas kan leiden tot sancties tegen het introducerende lid.
 • Leden hebben altijd voorrang op introducés. Een eenmaal begonnen speelperiode behoeft niet te worden afgebroken.

  Spelen met licht
 • Spelen met kunstlicht is toegestaan tot 23.00 uur. Bij gebruik van de baan worden de lichtmasten ontstoken. Na gebruik van de banen dienen de lichten te worden uitgeschakeld.

Niet spelen met opdooi sneeuw en natte vorst 

Om ijsvorming te voorkomen niet lopen in de sneeuw op de baan

Met sneeuw niet vegen of lopen op de baan