Parkreglement

Bij een vereniging horen spelregels met betrekking tot het gebruik van het tennispark (daaronder inbegrepen het clubhuis, de tennisbanen, groenvoorzieningen en hekwerk). Deze spelregels zijn door het bestuur van Tennisclub Alkmaar (“TC Alkmaar”) geformuleerd in een parkreglement. Dit parkreglement is per 1 januari 2020 van toepassing op alle leden, bezoekende spelers van andere tennisverenigingen, pachters, toeschouwers, en alle andere gebruikers van ons tennispark.  
 
TC Alkmaar beschikt over een prachtig tennispark genaamd De Bosmolen aan de westrand van Alkmaar dat sinds april 1979 de thuisbasis is. De naam De Bosmolen is ontleend aan de gelijknamige polder waar het park is gelegen. Op het tennispark zijn negen gravel- en vier all-weather banen aangelegd voor het beoefenen van de tennissport. Dit parkreglement is bedoeld om ons tennispark in goede staat te houden en een veilige omgeving te bieden aan een ieder die op ons tennispark komt.

TENNISCLUB ALKMAAR  PARKREGLEMENT