VertrouwensContactPersoon

Gedragscode
De KNLTB heeft de gedragscode ‘Fair Play in Tennis’ geïntroduceerd. Hierover is meer informatie te vinden op de affiches in ons clubhuis alsmede op KNLTB FAIRPLAY. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennissport en zeker niet bij onze club. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan discriminatie, gebruik van stimulerende middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit en seksuele intimidatie. Onze club dient zich ook aan deze regels te houden en ondersteunen deze van harte. Of je nou (wedstrijd)tennisser, tennisleraar, coach, kantinepachter, groundsman, scheidsrechter, supporter, ouder, vrijwilliger of bestuurder bent: integer gedrag hoort op onze club thuis.
Aannemingsbeleid
De VOG is de basis voor ons aannemingsbeleid. Iedere vrijwilliger van de vereniging - die in contact komt met jeugd - zal verzocht worden een VOG te overleggen.
Vertrouwenscontactpersoon
Mocht je ongewenst of niet integer gedrag tegenkomen of zelf (hebben) ervaren), dan kan je je melding rechtstreeks bij de KNLTB doorgeven via de hiervoor genoemde link. Als je toch nog een vraag hebt voordat je een melding gaat doen dan kan je vooraf contact opnemen met onze vertrouwens contact persoon (VCP) Anneke Kersting. Wij hebben Anneke, die reeds jarenlang lid is van onze club en ook ervaring heeft met slachtofferhulp, bereid gevonden om namens onze club als VCP op te treden. U kunt haar (vertrouwelijk) e-mailen via vertrouwenscontactpersoon@tcalkmaar.nl