AED

AED aan buitenkant clubgebouw AED kast beschikbaar gesteld door Vrienden Loterij en Hartstichting
Automatische Externe Defibrillator   
Vanaf 1 maart 2009 is TCAlkmaar in het bezit van een AED Automatische Externe Defibrillator.
Het kantinepersoneel, de tennisleraren en de groundsman zijn getraind in het opstarten van een reanimatie en weten hoe de AED werkt.

Wanneer u als omstander betrokken bent bij een onwelwording op het park of kantine dient u zo snel mogelijk hulp te activeren via bovenstaande personen en/of zelf te starten met de reanimatie.
Wanneer het een reanimatie betreft; zijn de 5 volgende punten van belang:

      1.  Bel 112 (zet speaker aan voor instructies hoe te handelen)
      2. 
Zeg dat het om een reanimatie gaat.

      3.  Geef de locatie door. (Adres: Terborchlaan 315, 1816MH Alkmaar)
      4
Zorg voor opvang van de ambulance.
(bij de poort)
      5.  Zorg dat de AED bij het slachtoffer komt en aangesloten wordt.          

info: Jose Lankhorst         : joselankhorst@hotmail.coml

AED eerste hulp bij hartstilstand controleer de ademhang (download de instructies)

AED beschrijving gebruik download file

AED GEBRUIK
Sinds 2017 hangt de AED aan de buitenmuur van onze kantine (bij de fietsenstalling aan de linkerkant, zie foto). Wij begrijpen dat het voor de meeste mensen (volstrekt) onduidelijk is hoe deze AED gebruikt dient te worden. Onderstaand staat in ieder geval hoe o.a. te handelen bij een hartstilstand (of je nu wel of niet getraind bent). Gelijk handelen is dan een vereiste. Elk jaar worden in Nederland ongeveer 15.000 mensen getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dat kan dus ook bij ons op tennispark De Bosmolen gebeuren (en is in 2017 ook gebeurd). Snelle hulp kan levens redden en een AED kan daarbij een essentiële rol spelen. Een Automatische Externe Defibrilator of kortweg een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt als iemand een hartstilstand heeft. Doel: het terugkrijgen van hartritme. Het gebruik van een AED vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.
Hoe werkt het en wie mag het doen?
• Nadat je twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer hebt aangebracht, begint de AED met een analyse van het hartritme. Als er sprake is van ventrikelfibrillatie (chaotisch trillen van het hart) zal de AED aangeven dat het nodig is een stroomstoot aan het hart toe te dienen. De stroom wordt, na een druk op de knop, aan het hart afgegeven via de zelfklevende elektroden. Het fibrilleren zal hierdoor stoppen en het hart krijgt de kans zelf weer een normale circulatie op te bouwen. De AED is een veilig apparaat en zal geen schok toedienen aan iemand die geen hartstilstand heeft.
• Iedereen in Nederland mag de AED bedienen als dat nodig is. Ook ongetrainde mensen kunnen een AED succesvol inzetten. Een training verhoogt de kans op succes echter aanzienlijk. De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de reanimatie. Hartmassage en mond-opmondbeademing blijven altijd de eerste stappen bij hulpverlening. Wat te doen bij een hartstilstand?
1. Direct 112 bellen om een ambulance op te roepen en beginnen met reanimatie
2. Binnen 6 minuten met een AED het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedienen om het normale hartritme terug te brengen.
We zijn bezig om een instructie-avond te organiseren.

Kantine